Praktisk sejlads i skolebåde - start på et godt langt sejlerliv

Du lærer at sejle i et af danmarks kønneste farvande. Her er talrige vige og bugter, der yder ankerlæ for alle vindretninger, og samtidig store åbne bredninger til kapsejlads. Roskilde Sejlklub blev stiftet i 1905, og er med sine 700 medlemmer, blandt de største i landet og har et bredt tilbud til medlemmerne.

Roskilde Sejlklubs Sejlerskole tilbyder undervisning, så du hurtigt kan lære at sejle en sejlbåd og begå dig sikkert på vandet.

Sejlerskolen er for dig, der gerne vil lære at sejle i kølbåd. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at du efter at have deltaget i teori og praktik kan få et duelighedsbevis.

Du vælger selv, om du ønsker at starte undervisningen med den teoretiske eller den praktiske del. Den teoretiske navigationsundervisning foregår om vinteren og den praktiske sejlads om sommeren.

Sejlerskolen starter med den praktiske sejlads i maj og varer til sidst i september. Der er muligheder for at deltage i undervisning mandag, tirsdag og onsdag.

Normalt vil undervisningen starte kl. 18 og et par timer frem – men det aftales mellem instruktører og elever. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på sejlads i to sæsoner.

For at deltage i Sejlerskolen, skal man være medlem af Roskilde Sejlklub + betale for undervisningen i praktisk sejlads. Den praktiske del koster kr. 1200,00 pr. år.

Undervisningen vil omfatte:

Sejlerudtryk, afgang fra og anløb af havn, mole, bro eller pæl. Vendinger, redningsøvelser, mand over bord, ligge bak, ankring, fortøjning, “godt sømandskab”, trimning af sejl, havnemanøvrer og kompassejlads, grundlæggende navigation, kurs, fart, distance, pejling, søkort, stedbestemmelse, farvands-afmærkninger, knob, stik, brandbekæmpelse og brug af nødsignaler.

Vort mål er at give dig tryghed og tillid til at sejle.

Klublivet

Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i klublivet. Du er altid velkommen i klubhuset og til de mange forskellige aktiviteter, foredrag, deltage ved de årlige arrangementer, klubaftenen, grillaften, torsdagsspisning, standerhejsning og standernedtagning. En anden god vej til klublivet er at deltage som hjælper ved disse arrangementer.

Kontakt

Hvis du har lyst til at lære at sejle, så kontakt Hanne på: rs.sejlerskole@gmail.com