Pladser på land

Roskilde sejlklub råder over et landområde ned til havnen med jollerampe, jollebro osv

På dette område er der nummererede pladser til sejljoller på ophalervogne. Vi har en del Contendere, Trapez, Wayfarer, Hobie’er osv liggende

Der er også kajak stativer hvor medlemmer kan opbevare deres kajakker.
At have en sejljolle, kajak, kano osv skal medlemmet særskilt betale for (se takstbladet andetsteds på hjemmesiden)

Roskilde Sejlklub ejer en række broer og bådpladser lige umiddelbart foran Roskilde Sejlklub. Vi har delvist lavvandspladser (typisk til mindre joller) og dybvandspladser (typisk op til 21 fod men her lægger vi en konkret vurdering ind ift bådens størrelse)

Der er pt ingen ledige pladser men medlemmer af Roskilde Sejlklub kan komme på venteliste. Når et medlem bliver skrevet op på venteliste så anbefaler vi, at I afklarer mulighederne ift båden som skal ligge på pladsen.
Vi skal gøre opmærksom på at man ikke lejer en bestemt plads men at Roskilde Sejlklub anviser en plads under hensyn til bådens karakteristika og hvilke både der ellers skal ligge på vores pladser. Ligeledes kan den anviste plads blive skiftet ud med en anden hvis påkrævet.
Alt sejlads i inderfjorden er fart begrænset til maks 8 knob (og i havnen til 3 knob). Hvis dette ikke overholdes reserverer Roskilde Sejlklub sig retten til at opsige pladsen for den båd som overtræder dette umiddelbart og uden kompensation og båden skal (og bliver evt) fjernet umiddelbart efterfølgende på ejerens bekostning.
(se priser under takstblad andetsteds på hjemmesiden)

Bådpladser og broer

Roskilde sejlklub råder over et landområde ned til havnen med jollerampe, jollebro osv

På dette område er der nummererede pladser til sejljoller på ophalervogne. Vi har en del Contendere, Trapez, Wayfarer, Hobie’er osv liggende

Der er også kajak stativer hvor medlemmer kan opbevare deres kajakker.
At have en sejljolle, kajak, kano osv skal medlemmet særskilt betale for (se takstbladet andetsteds på hjemmesiden)

Roskilde Sejlklub ejer en række broer og bådpladser lige umiddelbart foran Roskilde Sejlklub. Vi har delvist lavvandspladser (typisk til mindre joller) og dybvandspladser (typisk op til 21 fod men her lægger vi en konkret vurdering ind ift bådens størrelse)

Der er pt ingen ledige pladser men medlemmer af Roskilde Sejlklub kan komme på venteliste. Når et medlem bliver skrevet op på venteliste så anbefaler vi, at I afklarer mulighederne ift båden som skal ligge på pladsen.
Vi skal gøre opmærksom på at man ikke lejer en bestemt plads men at Roskilde Sejlklub anviser en plads under hensyn til bådens karakteristika og hvilke både der ellers skal ligge på vores pladser. Ligeledes kan den anviste plads blive skiftet ud med en anden hvis påkrævet.
Alt sejlads i inderfjorden er fart begrænset til maks 8 knob (og i havnen til 3 knob). Hvis dette ikke overholdes reserverer Roskilde Sejlklub sig retten til at opsige pladsen for den båd som overtræder dette umiddelbart og uden kompensation og båden skal (og bliver evt) fjernet umiddelbart efterfølgende på ejerens bekostning.
(se priser under takstblad andetsteds på hjemmesiden)