Vi har 8 mål for træningen

1. Vi skaber aktive, engagerede og blivende sejlere .
Målet er:
Vi har ca. 25 tilmeldte og aktive juniorer på hvert hold
Vi giver plads til at interesserede kan deltage tre gange før endelig klubtilmelding.
Vi har max 1-2 læringsmål per træningsaften : fx vi træner at lægge til bro, vi træner vendinger eller andet
Vi gennemfører et fast opvarmningsprogram per gang
2. Klubben opleves som et rart sted at være
Vi styrker det sociale via fælles aktiviteter på land og på vandet: juniorerne samarbejder via leg med bolde, stafet mm., og lærer at hjælpe
hinanden. Vi tager på lang sejltur sammen. Vi spiser og hygger sammen.
Målet er:
Vi gennemfører minimum en fælles social aktivitet per træningsaften
Vi har årligt gennemført en eller flere fælles langturs-sejladser
Vi har årligt gennemført en event med fælles overnatning
3. Juniorsejlerne føler sig trygge og sikre på vandet.
Vi laver vandtilvænning bl.a. ved brug af SUPs, samler og fordeler sejlere på de enkelte trænere med følgebåde ( så de har en tryg base på vandet), vi træner kæntringsøvelser med eleverne, vi lærer dem at kigge på vejr/vindforhold og tage sine forholdsregler – gør dem ”trygge” ved forskellige vejr-situationer.
Målet er :
Alle har gennemført minimum en kæntringsøvelse per sæson
Alle trænere har gennemført kursus i sikkerhed til søs
4. Juniorerne hjælpes til at blive ”selvkørende” og tage medansvar .
Vi lærer eleverne at rigge en jolle til og af, tage medansvar for grejet, vi drøfter træningsbehov med den enkelte,
Målet er:
Vi har per sæson givet hver enkelt sejler mulighed for at fortælle hvorfor han/hun gerne vil lære at sejle , hvad han/hun godt kan lide og gerne vil være bedre til
5. Juniorsejlerne ser muligheder og perspektiver.
Vi præsenterer flere forskellige bådtyper for deltagerne
Vi er opmærksomme på hvilke bådtyper, der matcher den enkelte bedst
Vi fremhæver succes, så juniorerne får forbilleder, bliver stolte af deres klub og stolt af egen indsats
Målet er :
Alle har prøvet både optimistjolle, feva og kølbåd på en sæson
Vi har uddelt diplomer 1 x årligt
6. Stævner og kapsejlads præsenteres som en god oplevelse
Kapsejlads opleves som en måde at udvikle sine sejlads-færdigheder.
Målet er :
Per sæson har min. 50% af deltagerne oplevet kapsejlads
Vi gennemfører minimum 2 fælles stævne-udflugter årligt
7. Klublivet fastholdes hen over vinteren.
Vi præsenterer et vinterprogram som en god mulighed for at holde sig i gang og fastholde klubkontakten hen over vinteren: Fælles tur i svømmehal, fysisk træning, træne knob, juleevent mm
Målet er :
2 events og 15-20 træningsgange gennemføres.
40 % af juniorerne benytter sig af tilbud
8 Vi udvikler os som juniorafdeling.
Vi har øje for hvad der sker i andre klubber, vi samarbejder med andre klubber, dansk sejlunion mfl.
Vi evaluerer indsatsen regelmæssigt
Vi opdaterer løbende vores grej og træningsforløb
Målet er:
Vi har klubkonsulent på besøg minimum 1 gang årligt,
Vi gennemgår alle både minimum 1 gang årligt mhp opdatering
Vi holder internt fælles evaluerings og planlægningsmøde min. 2 x årligt

Menu