Priser

Det koster kr 920,-om året at være juniormedlem (frem til 25 år) af Roskilde Sejlklub.

Alle øvede sejlere (dvs sejlere som har deltaget en sæson) betaler desuden båd-leje på kr. 1000,- .

Lejen dækker over sejlads i alle bådtyper som klubben råder over i træningen af juniorer. Det gælder optimistjoller, tomandsjoller og kølbåde

Indmeldelse

Interesserede kan deltage tre gange før endelig klubtilmelding

Du tilmelder dig her: indsæt LINK

Menu